INTERNATIONALE BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARINGEN OP ZEE PDF

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects. U kunt de volledige tekst van Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, , Londen, in Dutch-English from Reverso Context: het Verdrag inzake internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee van (COLREG 72);.

Author: Kazrazil Mele
Country: Malawi
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 5 May 2010
Pages: 318
PDF File Size: 10.73 Mb
ePub File Size: 5.84 Mb
ISBN: 513-1-27704-764-6
Downloads: 54360
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maujinn

Snelzoeken U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op —een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst bijvoorbeeld “milieu” —een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties bijvoorbeeld dossiernummer ” of ‘trb 16’.

Zie de rubrieken E en F van Trb. Aanvarinven tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot [ De artikelen 8 tot en met 10 zijn eveneens van toepassing op de aanleg van nieuwe terr. The Government of the Republic of Cuba considers that the application of the provisions contained in article III of the Convention is at variance with the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples contained in resolution XV adopted by the General Assembly of the United Nations on 14 Decemberwhich proclaims the iternationale of putting a speedy and unconditional end to colonialism in all its forms and manifestations.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel.

Die, na hun in behoorlijke en goede vorm bevonden volmachten te hebben uitgewisseld, zijn overeengekomen als volgt: Onder verwijzing daarnaar verklaar aanvaringem dat mijn Regering thans niet het voornemen heeft, aan de Eemsmonding nieuwe havens aan te leggen. Moreover, the said declaration cannot in any way affect whatever obligations are binding upon Kuwait under general international law or under particular conventions.

  BIBLIA AMPLIFICADA PDF

COLREG – :: voorheen

Artikel 29 Toon relaties in LiDO. Artikel 14 Toon relaties in LiDO. Adverteren Feedback Over Maxius.

De met het toezicht belaste internationalw zijn verplicht de bevoegde ambtenaren van de andere Verdragsluitende Partij zo snel mogelijk mededeling te doen van hetgeen door hen is geconstateerd en verricht en op hun verzoek de voortzetting van het onderzoek aan hen over te laten. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding Eems-Dollardverdrag.

Geschiedenis Artikel 49 Toon relaties in LiDO. Having considered the amendments to the Convention, adopted by the Maritime Safety Committee at its ninety-first session and communicated to all Contracting Parties in aanvarigen with paragraph 2, article Zes of the Convention; and also the recommendations of the Maritime Safety Committee concerning the entry into force of these amendments. Gelet op voorgestelde wijzigingen van het Verdrag teneinde toepassing van III Code verplicht te stellen.

Inhoudsopgave

Formaat XML De tekst zal worden geleverd in een. Bijzondere bepalingen Toon relaties in LiDO. De akten van bekrachtiging worden zo spoedig mogelijk te Caracas uitgewisseld.

Every Contracting Party shall have responsibility for facilitating the conduct of the audit and implementation of a programme of actions to address the findings, based on the guidelines developed zes the Organization. Artikel 5 Toon relaties in LiDO. Hetzelfde geldt voor maatregelen op het gebied van de waterstaatszorg die van invloed kunnen zijn op de belangen van de andere Verdragsluitende Partij. Naar gepalingen over uw buurt.

It is therefore of the opinion that the Convention should be opened to all the interested countries aanvariingen keeping with the principle of equal sovereignty of States. Artikel 12 Toon relaties in LiDO.

  HORACIO QUIROGA LA GALLINA DEGOLLADA PDF

Translation of “COLREG” in English

Met behulp van de Linktool van LiDO is het mogelijk om een meer gedetailleerde link te maken. Voor de toepassing van lid 4 van artikel 33 van het Verdrag worden personen die volgens het Duitse recht wettelijk gelijkgesteld zijn met Duitse onderdanen, als Duitse onderdanen behandeld.

Antwoord voor Bedrijven Rijksoverheid. Artikel 21 Toon relaties in LiDO. The Secretary-General shall inform all other Contracting Parties of the receipt of the instrument of denunciation and of the date of its deposit. Artikel 41 Toon relaties in LiDO.

COLREG – Translation into English – examples Dutch | Reverso Context

De prielen en de Westerbalje behoren niet tot dit gemeenschappelijke visserijgebied. Artikel 6 Toon relaties in LiDO.

E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid. Zij dient een permanent waarschuwingssysteem in stand te houden of te doen houden ter aanduiding van de aanwezigheid van voornoemde kunstmatige eilanden, installaties of inrichtingen.

Indien het om technische of economische redenen aanbeveling verdient af te wijken van de artikelen 8 tot en met voorkomihgkunnen de Regeringen der Verdragsluitende Partijen een andere regeling overeenkomen. Aanvaringwn werkzaamheden die zowel onder artikel 8 als onder artikel 9 vallen worden door de Bondsrepubliek Duitsland uitgevoerd. Scheidsgerecht Toon relaties in LiDO.

Artikel 24 Toon relaties in LiDO. Kopieer een link link met citeertitel. Artikel 33 Toon relaties in LiDO.