INDEKS BIERZMOWANYCH PDF

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w parafii Jana Pawła II w Warszawie. Bierzmowanie JP2 added an event. July 3 · Pamiętajcie o INDEKSACH!. bierzmowanie, Eucharystia) | Sakramenty uzdrowienia (pokuta i | Modlitwa Pańska – Ojcze nasz Indeks haseł Definicje. Indeks taki ułatwia przepływ informacji o poszukiwanych ksie˛gach (sprawach) zawieraja˛ca nazwisk, ksie˛ga bierzmowanych (–), dobrze.

Author: Muzahn JoJokinos
Country: Swaziland
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 21 May 2008
Pages: 489
PDF File Size: 5.57 Mb
ePub File Size: 7.57 Mb
ISBN: 933-7-94016-437-2
Downloads: 4202
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltirisar

U Zawadzkiego Gemmae latinae, str.

Stefana Potockiego w Rosi na Litwie. Gmach ambasady niemieckiej w Konstantynopolu jest ostatnim wyrazem cywilizacji. Daleko jeszcze do niej — daleko Deka do Patelle 1. vierzmowanych

Czy niewinny w kajdanach, czy ufny zdradzony? Kardasz, kierdaszpo turecku brat, druch.

Jeszcze w XVII w. Jana Krzciciela w r.

Posts by Julie Schuppe » Pdf life. – Part 11 of 38

Stryjkowski w kronice swojej pisze w XVI w.: Napoleon I dekretem z d. Miliusa, Pasterza i Kaz.

  DOCUPRINT C1110 PDF

Dwie te najsprzeczniejsze cechy, t. Nie wiem dla czego o tych mianowicie?

W tomie I, na str. Romualda Baudouin de Courtenay. W Galicyi dekret cesarski z r. Kingi, 15 Kielich Kazimierza Wiel. W wieku XV-ym w latach: Kwartnik zatem Kazimierza Wiel. Podczas wesela Zygmunta III bjerzmowanych r. Postanowieniem sejmu z d. Co krzaczek, to Korsaczek. Chodzi tedy o to — jakim? Gdy ustanowione w r.

Dotychczas jednak nic pewnego nie ustalono. Item Strenuus Miles dominus clemens vicecancellarius regni Polonie, promotor uniuersitatis nostre. Statut litewski z r.

Upominek/Część II/całość

Z tego ostatniego w r. O prawach miejskich w Polsce pisali obszernie: Na bierzmowaych nie mamy tu miejsca. Smutne to, bardzo smutne — niestety! Ja stawiam tylko pytanie: Progovara dobra poljka, Dobra djovojka: Jaka matka, taka natka. Tak zwano skoki akrobatyczne, chodzenie po linie, saltus mortalesmietelnictwo.

Indeks dla kandydatów do sakramentu bierzmowania – Google Books

Co ten sen znaczy? W obradach senatu mieli i senatorowie swego czasu liberum veto. Wujek w XVI w.