DECRETO 293-11 PDF

Occasional. Valid for 1 journey in lines 1, 2 and 3 of metro. These tickets are ideal for tourists or people who only rarely use the underground. They are not. Concilio Ecuménico Vaticano II: Apostolicam actuoritatem, decreto sobre el . 13 Juan XXIII: “Pacem in terris”, carta encíclica, AAS 55 () (11 abril. INATUR was created in February (Decreto No. 1 11

Author: Tubei Meztilkree
Country: Bahrain
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 17 November 2013
Pages: 243
PDF File Size: 13.90 Mb
ePub File Size: 7.78 Mb
ISBN: 668-2-90058-376-6
Downloads: 62796
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tautaur

C rescindi nec nostro oportet rescripto, quam tua voluntas iurisque auctoritas fecit ratam. R post instrumenti PC reperti transactionem bona fide finitam rescindi iura non patiuntur. Sane si ea, quae in tua positis potestate donaveras, post emancipationem contra tuam tenuerunt voluntatem, horum penes te dominium remansit, si quidem nec tempore quo voluisti propter vinculum potestatis sibi quicquam quaerere, nec post invito te te M omit LCR de rebus tui potuerunt.

Ac multo magis inanem timorem geritis, si si R si pro C pecunia numerata oleum susceptum instrumento sit collatum, cum, si reddendi stipulatio nulla subiecta est et huius rei est habita sollemnis contestatio, in suo statu remanente eo, quod vere factum intercessit, ex olei accepti scriptura nihil deberi manifestum est. Quod si eis haec iam h.

Quod autem res tibi ab h. Si vero hoc probari non potest, consequens est, ut superstite quidem servo dominum de peculio convenias vel, si iam servus rebus humanis exemptus est vel distractus seu manumissus nec annus excessit, de peculio quondam adversus eum experiri possis. Sane si post manumissionem quid illicite commiserunt, hoc apud praesidem provinciae argue accepturus ex iure sententiam.

Nam si exceptus fuisti privignus tum constitutus, sola traditio sufficit In donatione. Quem palam est in tantum decretoo quaestionibus questibus Momm. Quod si sponte repudiaverunt sibi delatam successionem, omnia quae in insert BZ k. Quapropter aditus praeses provinciae, si animadverterit in vacuam decdeto neque patrem tuum neque successores eius emptorem vel heredes ipsius quocumque loco factos induxisse, decrefo dubitabit nihil esse translatum pronuntiare.

Cum ultra hoc quod accepit re obligari neminem posse constet et stipulatione interposita placita creditor non dederit, in factum dandam exceptionem convenit: R rebus licet i.

Si vero partem pretii persolvisti, ad ea, quae venditorem oportet ex venditione praestare, magis actionem quam ad pretii quantitatem, quam te dedisse significas, habes.

  AUTOFS IN SOLARIS 10 PDF

Quod si emisti quidem tu et tibi tradita possessio est, tantum autem nomen instrumento uxoris quondam tuae scriptum est, res decrero potior quam scriptura habetur.

Delegationes autem nominum secreto emancipatum collatae perfectam donationem efficiunt Delegationes. Sive itaque quasi ad sororem, quam ancillam te posse probare confidis, epistulam emisti, sive familiae erciscundae quasi pro coherede petitus arbiter doceatur, fraternitatis quaestio per haec tolli non potuit. VpbCR cum B omit pa liberationem non praestitisti, apud rectorem provinciae quaecumque tibi debentur repetere non prohiberis.

BZ omit librinon idcirco, quod secundum eius voluntatem vel contra de filiis uni praestas obsequium, ceterae filiae tuam rescindere possunt libertatem. Ergo si quidem arrae nomine aurum datum sit, potes hoc solum p. Empti sane iudicio pro evictione si conveniri coeperitis, nec vobis, ut defendatis, negotium denuntiatum probetur, intellegitis, quatenus vosmet ipsos tueri debeatis.

Nec petentem dominium ab eo, cui petentis solus error causam possessionis sine vero titulo praestitit, silentii longi praescriptione depelli iuris evidentissimi est. Unde aditus praeses provinciae in primis examinabit, an tale sit crimen, cuius accusationem mulier subire non prohibetur.

Sane si si P si a CR creditoribus in ordine decdeto antecedentibus venumdantibus qui possident comparaverunt vel longi temporis praescriptione muniti perhibentur, pignorum distrahendorum te non habere facultatem perspicis. Si itaque is, quem te comparasse commemoras, nunc in libertatem proclamet, interpellare venditorem sive successores eius debes, ut tibi adsistant causamque instruant.

In communi autem hereditate quin sumptus ab uno facti bona fide familiae erciscundae iudicio vel negotiorum gestorum actione servari possint, non est ambiguum. Quapropter si quidem in rem domini versa pecunia est, heredes eius convenire potes deccreto ea summa, quae in rem ipsius processit.

Si fraude et dolo, licet inter maiores annis, facta venditio est, hanc confirmare non potuit consequens tempus, cum longi temporis praescriptio in malae fidei contractibus locum non habeat. Si vero, ut vos fraudarent libertate, collusisse eos praeses animadverterit, secundum haec quae divus Pius Antoninus constituit libertatibus consuli providebit.

EMERGENCY NEURORADIOLOGY – PART 8 –

FV Ulpiae Rufinae d. P locupletiores sunt C habere te actionem: In aliis vero rebus, quae etiam sine decreti recitatione alienari possunt, si, postquam sibi donatae fuerint, dett. Pa cum BZ k.

Sane si laesa es immodice liberatione sollemniter per novationem atque acceptilationem tributa, non de dolo propter decgeto verecundiam, sed in factum actio tibi tribuenda est. Sin vero ab initio negotium uxoris gerens comparasti nomine ipsius, empti actionem nec illi nec tibi adquisisti, dum tibi non vis nec illi potes: Quod si non habentes liberam peculii p.

  CARMEN BRUMA CARTE 3S PDF

Verum quoniam praeterea, si contra pactum fecerit, quanti ea res est, tibi dari stipulanti adversarium tuum defreto proponas, huius etiam obligationis post motam litem extitisse condicionem et eius summae, quae in hac quoque stipulatione continetur, petitioni locum factum convenit.

Si igitur antecedenti tempore possessionem emisse ac pretium exsolvisse apud praesidem provinciae probaveris, obtentu non datorum instrumentorum expelli te possessione non patietur. FV 42 Aurelio Loreo cui et Enucentrio s. Quare cum 293-11 et universe omnium et praecipue tenuiorum, qui saepe importunis potentium intercessionibus opprimuntur, inter litigatores audientiam tuam impertire debebis: Auditis itaque partium adlegationibus vir clarissimus proconsul provinciae Africae amicus noster in pronuntiando formam iuris sequetur.

PCRb collationis Ra lege? A ceteris autem tantum specialibus in rem actionibus vindicari posse manifestum est, si non agentis intentio per usucapionem vel longum tempus explosa PR exclusa C sit. Si itaque domino ignorante emi te mandasti ac te devreto subministrante peculiares soluti sunt, emptori minime liberatio per huiusmodi factum potuit pervenire.

EMERGENCY NEURORADIOLOGY – PART 8

Nam extra poenam rei persecutionem esse nulla iuris quaestio est, cum etiam hi qui aliena mancipia comparaverunt, si hanc causam non ignorant, furti actione tenentur. Ante impletum etiam quintum et vicesimum annum de his, in quibus se minores captos existimant, posse in integrum restitutionem implorare certissimi iuris est. Quod si iure perfecta venditio est a maiore viginti quinque annis, intellegere debes consensu mutuo perfectam venditionem resolvi non posse.

Unde constat merito rectorem provinciae commotum adlegationibus tuis sententiam dedisse, ne de cetero inquietudinem sustineres. Diutina possessio iure tantum successionis sine iusto titulo obtenta prodesse ad praescriptionem hac sola ratione non potest. Verum cum patronum post liberti sui mortem ab eo fundi fundo V collatam donationem habuisse ratam adseveras, manumissoris cecreto infirmare successores eius minime possunt.